Dřevěná okna a dopad na životní prostředí. Zkontrolujte zda mají certifikát FSC!

Dřevěná okna a dopad na životní prostředí. Zkontrolujte zda mají certifikát FSC!

pexels photo
 • Certifikát FSC je zárukou, že používáním dřeva nepoškozujeme životní prostředí ani lidi, kteří s ním žijí v symbióze.
 • Certifikát vydává celosvětová nezisková organizace Forest Stewardship Council na základě nezávislého auditu.
 • Aby mohl dodavatel dřeva získat certifikát FSC, musí splňovat náročné standardy v oblasti ochrany životního prostředí, ale také mimo jiné pečovat o své zaměstnance.
 • Certifikované dřevo je kontrolováno od kácení až po zpracování na hotový výrobek. Není prostor pro manipulaci.
 • Na internetové stránce vydavatele certifikátu je možné kdykoli zkontrolovat, zda je konkrétní dodavatel dřeva certifikován. DOMO OKNA s.r.o. spolupracuje jenom s výrobci, kteří používá pouze certifikované dřevo.
Chraňme životní prostředí pro další generace

Certifikát FSC je důležitou součástí globálního dřevařského hospodářství. Při nákupu dřevěných výrobků se vždy ujistěte, že společnost, která je nabízí, je schopna se s takovým dokumentem identifikovat, díky čemuž můžete nepřímo přispět k ochraně životního prostředí.

Co znamená certifikát FSC?

Ve zkratce lze říct, že certifikát FSC dokazuje, že používáním ekologicky šetrných dřevěných výrobků nepoškozujeme planetu ani lidstvo. Dřevo je samozřejmě ekologické samo o sobě, ale už proces jeho těžby může být velmi škodlivý.

Z formálního hlediska je certifikát FSC speciálním dokumentem, který vydává Forest Stewardship Council, globální nezisková organizace, která sdružuje producenty dřeva, výrobce dřevěných výrobků, ekologické organizace, veřejně prospěšné organizace, vědecké instituce a mnoho dalších.

Hlavním úkolem FSC, je dosažení 5 základních cílů organizace:

 • rozvoj odpovědného lesního hospodářství v celosvětovém měřítku.
 • zajištění rovného přístupu k výhodám systému FSC.
 • zajištění důvěryhodnosti, transparentnosti a spravedlnosti certifikačních procesů.
 • vytváření přidané hodnoty pro certifikované dřevěné výrobky.
 • posílení globální sítě kontaktů pro realizaci cílů 1-4.

To jsou cíle samotné organizace. Získání certifikátu vyžaduje splnění mnohem více praktických doporučení.

Jak získat certifikát FSC?

Forest Stewardship Council nabízí certifikát FSC subjektům, které úspěšně projdou certifikačním procesem organizovaným nikoliv samotným FSC, ale nezávislými subjekty, které provádějí audit producentů dřeva, kteří mají zájem o certifikaci.

Seznam požadavků na výrobce je dlouhý. Nejdůležitější z nich jsou:

 • dodržování národního a mezinárodního práva;
 • mít nezpochybnitelná práva na využívaný zdroj;
 • péče o dlouhodobý blahobyt komunit postižených těžbou dřeva;
 • péče o pracovní podmínky pracovníků;
 • snížení dopadu těžby dřeva na zdraví ekosystémů.

Pokud konkrétní dodavatel dřeva projde auditem, získá právo používat logo FSC po dobu pěti let. Po uplynutí této doby je nutné provést recertifikaci.

Řetězec původu produktu

Nejdůležitějším pojmem certifikátu FSC je zpracovatelský řetězec (Chain of Custody). To je prvek, na kterém bychom si měli dát záležet, protože nepoctiví výrobci si velmi často předávají dřevo z ruky do ruky, takže jeho skutečný původ zůstává skrytý. To se téměř podobá praní špinavých peněz.

Certifikované dřevo je kontrolováno, aby se zajistilo, že jeho původ není skrytý, a celá jeho cesta je pečlivě sledována od kácení až po dodání suroviny přímo konečnému výrobci. Certifikát FSC nám dává záruku, že se nikde na cestě nestalo nic eticky pochybného, natož kriminálního.

DOMO OKNA s.r.o. a certifikát FSC

Dřevo s certifikátem FSC používáme pro výrobu:

 • dřevěných oken
 • dřevěných dveří
 • dřevěných posuvných systémů
 • systémů all-in-one

Jinými slovy, všechny produkty nabízené společností DOMO OKNA jsou založeny pouze na certifikovaném dřevě. Je to jeden z prvků strategie odpovědného rozvoje a společenské odpovědnosti realizované naší společností.


Warning: Undefined variable $author_id in /home/customer/www/domo-okna.cz/public_html/wp-content/themes/aora/inc/functions-frontend.php on line 139