Jak nastavit plastová okna v zimě?

Jak nastavit plastová okna v zimě?

Plastová okna se stala neodmyslitelnou součástí moderního bydlení, a to zejména díky jejich výborným tepelněizolačním vlastnostem a těsnosti. Tato jejich schopnost přispívá k energetické úspornosti a snižování nákladů na vytápění. Přesto je důležité v zimním období plastová okna správně nastavit, aby plně využila svůj potenciál v boji proti zimě a chladu.

Zimní režim oken: Základní předpoklad úspor

Zimní režim oken představuje zásadní krok k zajištění optimálního tepelně izolačního efektu. Jedná se o nastavení křídla okna ke rámu tak, aby se minimalizovaly nežádoucí tepelné ztráty. Díky silnějšímu přítlaku je okno těsnější a nedochází tak k úniku tepla do exteriéru.

Ovládání závěrových čepů

Pro nastavení plastových oken do zimního režimu je důležité znát umístění a způsob ovládání závěrových čepů. Ty se obvykle nacházejí v horní a spodní části křídla okna a slouží k regulaci přítlaku.

Oválné čepy: Pohyb ve svislé rovině

Pokud máte na okně oválné čepy, které jsou v základním nastavení nastaveny v úhlu 45°, je možné jejich polohu změnit pomocí imbusového klíče nebo kleští. Pro silnější přítlak otočte čepem do vodorovné polohy. Naopak pro slabší přítlak ho otočte do svislé polohy.

Šestihranné čepy: Rotace pro nastavení těsnosti

U šestihranných čepů je základní nastavení určeno značkou na čepu, která se standardně nachází vodorovně. Pro silnější přítlak otočte čepem ve směru hodinových ručiček. Po dosažení požadované těsnosti ho otočte proti směru hodinových ručiček pro slabší přítlak.

Zimní režim vs. letní režim: Sezónní přepínání

Zimní režim oken je vhodné aktivovat na podzim, kdy teploty začnou klesat. Na jaře, po prvních teplejších dnech, je nutné okna přepnout do letního režimu, který umožňuje lepší ventilaci a propustnost vzduchu.

Výhody zimního režimu: Teplo, úspora a prevence plísní

Nastavení plastových oken do zimního režimu přináší řadu výhod:

  • Zvýšená tepelná izolace: Dochází k nižším ztrátám tepla, což se pozitivně odrazí na nákladech na vytápění.
  • Menší riziko rosení oken: Díky těsnějšímu křídlu se snižuje kondenzace vlhkosti, která může způsobovat vznik plísní.
  • Větší komfortní prostředí: Vzduch v místnosti zůstává teplejší a příjemnější.

Další možnosti úspor: Komplexní přístup k energetické efektivitě

Nastavení oken do zimního režimu není jediným způsobem, jak ušetřit za topení. Můžete využít i dalších opatření:

  • Izolace domu nebo bytu: Zlepšení izolace stěn, stropů a podlah zajistí lepší tepelnou ochranu.
  • Výměna starých oken za nové: Nová plastová okna s vysokou tepelnou izolací přispějí k výrazným úsporám.
  • Pravidelná údržba a servis kotle: Zaručí optimální provoz kotle a minimalizuje ztráty tepla.
  • Správné větrání: Dlouhotrvající uzavřené prostory mohou způsobit zvýšení vlhkosti a kondenzaci. Větrejte pravidelně krátkými intervaly.

Kvalitní řešení pro vaše úspory

Kvalitní řešení pro vaše úspory spočívá v celkovém přístupu k energetické efektivitě domácnosti. Nastavení oken do zimního režimu je výborným prvním krokem, avšak existuje několik dalších opatření, která mohou ještě více přispět k úspoře energie a zlepšení tepelného komfortu vašeho domova.

Zlepšení izolace domu či bytu je klíčovým faktorem. Investice do izolace stěn, stropů a podlah má dlouhodobý vliv na udržení optimální teploty v interiéru. Nová plastová okna s vysokou tepelnou izolací jsou dalším efektivním řešením, které může výrazně snížit náklady na vytápění. 
V neposlední řadě pamatujte na správné větrání. Krátké a pravidelné větrání pomáhá udržovat kvalitu vzduchu a minimalizuje riziko vzniku plísní. Celkovým cílem je vytvořit prostředí, kde je teplo zachováno, náklady na vytápění jsou sníženy a pohoda domova zůstává na optimální úrovni. S tímto komplexním přístupem můžete skutečně dosáhnout kvalitních řešení pro úspory energie ve vašem domově!


Warning: Undefined variable $author_id in /home/customer/www/domo-okna.cz/public_html/wp-content/themes/aora/inc/functions-frontend.php on line 139