Jak správně zaměřit okno

Jak správně zaměřit okno

Jaké okno budete měnit? Klikněte na Vaše okno pro detailní popis zaměření

Na zaměření okna budete potřebovat:

 • Metr
 • Tužku
 • Papír

Pokud si nejste jisti raději nám zavolejte, nebo napište a rádi poradíme, nebo se domluvíme na odborném zaměření současně s naší montáží.

Špaletové okno

Špaletové okno

Při výměně špaletového okna je důležité zaměřit venkovní i vnitřní rozměr a pokud je to možné nové okno zapustíte do ostění.

Jednoduché okno

Jednoduché okno / šroubovaná okna

U jednoduchých oken zaměříme rozměr stavebního otvoru a odečteme prostor na pěnu.

NÁVOD PRO ZAMĚŘENÍ ZALOMENÉHO OSTĚNÍ A VĚTŠINOU ŠPALETOVÉHO OKNA

Rozměr stavebního otvoru pro výměnu zapuštěného, či špaletového okna měřte vždy z venkovní strany a na šířku naopak přičtěte +4 cm až +10 cm (rám samotného okna má 64mm), abyste okno zapustili do venkovní zdi.

Nejdříve změřte šířku

Šířka je třeba změřit raději na třech místech. Na papír si napište nejmenší číslo přesně na mm. K rozměru šířky přičtěte 20mm (2cm) až 100mm (10cm) to bude zapuštění rámu do zdi. Pro jistotu zaměřte okno i zevnitř, abyste nepřičetli moc a okno se Vám vešlo do stavebního otvoru. Například 1200mm + 20mm = 1220mm požadovaná šíře okna – zhotovte v konfigurátoru na míru

Rozměr měřte od ostění – hrany stavebního otvoru k ostění. Pokud máte okno již demontované je to o to snazší.

Poté změřte výšku

Výšku opět měříme na třech místech. Na papír si napište nejmenší číslo přesně na mm. Například 1800mm (180cm). Naše okna mají podkladový profil 3 cm, který není započtený v rozměru okna. Dejte tedy pozor abyste okno mohli nahoře 3 cm zapustit. Většinou tedy požadujete výšku okna například 1800mm

Od výšky nemusíte odečíst podkladový profil

Pokud měříte výšku otvoru na okno bez parapetu - tedy čistou výšku stavebního otvoru , tak nemusíte nic odečítat. Jen si dejte pozor, zda zevnitř můžete nahoře zapustit okno 3cm + 2 cm na pěnu. Pokud měříte výměnu okna, na kterém je již nainstalovaný parapet, tak u vnitřní výšky potřebuje jen 30mm (3cm) oproti výšce naměřené zvenku. To bude zapuštění okna a prostor pro pěnu. Pro jistotu si však změřte i výšku současného parapetu. Pokud se jedná o starý parapet nemusí výška odpovídat dnešním normám.

Zadejte rozměr hledaného okna, či dveří

Rozměr šířky

Rozměr výšky

NÁVOD PRO ZAMĚŘENÍ ROVNÉHO OSTĚNÍ A TEDY KLASICKÉHO OKNA

  Rozměr stavebního otvoru pro výměnu zapuštěného, či špaletového okna měřte vždy z venkovní strany a na šířku naopak přičtěte +4 cm, abyste okno zapustili do venkovní zdi.

Nejdříve změřte šířku

Šířka je třeba změřit raději na třech místech. Na papír si napište nejmenší číslo přesně na mm. Z rozměru šířky odečtěte 20mm (2cm) To bude spára vyplněná montážní pěnou. Například 1200mm – 20mm = 1180mm požadovaná šíře okna – zhotovte v konfigurátoru na míru

Rozměr měřte od ostění – hrany stavebního otvoru k ostění. Pokud máte okno již demontované je to o to snazší.

Poté změřte výšku

Výšku opět měříme na třech místech. Na papír si napište nejmenší číslo přesně na mm. Například 1800mm (180cm) a odečteme 2cm na montážní pěnu případně i 3cm na podkladový profil (dá se sundat, ale slouží k připojení parapetu.) Většinou tedy požadujete výšku okna například 1800mm – 50mm = 1750 mm

Od výšky odpočtěte podkladový profil

Pokud měříte výšku otvoru na okno bez parapetu - tedy čistou výšku stavebního otvoru je třeba od výrobních rozměrů odečíst 3cm podkladový profil na parapety a 2cm na montážní pěnu. Pokud měříte výměnu okna, na kterém je již nainstalovaný parapet, tak od rozměru výšky odečtěte jen 20mm (2cm) To bude spára vyplněná montážní pěnou. Pro jistotu si však změřte i výšku současného parapetu. Pokud se jedná o starý parapet nemusí výška odpovídat dnešním normám.

Rozměr měřte od ostění (stavebního otvoru) k parapetu – případně ostění. Nezapomeňte, že pokud měříte ke stavebnímu otvoru – ostění, tak od výšky okna odečtěte podkladovou lištu 3cm pro připojení parapetu!

Zadejte rozměr hledaného okna, či dveří

Rozměr šířky

Rozměr výšky

Rozměry okna, které se mohou hodit

Rozměry profilu okna. Tyto rozměry jsou použity pouze pokud má okno křídlo. Tedy pokud je otvíravé. Fixní – neotvíravé okna většinou křídlo nemají, aby se zvětšil prostup světla. Vždy nezapomeňte, že na spodním profilu přibude podkladová lišta 3cm. U dveří může být profil a jeho poměr jiný.

Řez profilem EkoSun 70

Výška kliky od spodní části okna

ROZMĚR VÝŠKY OKNAROZMĚR VÝŠKY KLIKY OD DOLNÍ ČÁSTI OKNA
394 – 544182 mm
545 – 774247 mm
775 – 954357 mm
955 – 1204457 mm
1205 – 1454657 mm
1455 – 1704657 mm
1705 – 1814757 mm
více než 18151107 mm

DomoOkna

Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. View more
Nastavení cookies
Přijmout
Zásady ochrany osobních údajů
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Obecné informace

Správce osobních údajů Správcem osobních údajů je: Domo okna s.r.o. IČ: 06061591, se sídlem Ke Krči 28, Praha 4, 147 00. Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce. „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. 5. 2018, souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

Jaké údaje budou zpracovány

 1. Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
 2. bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo,
 3. datum narození,
 4. e-mailová adresa,
 5. telefonní číslo,
 6. doručovací adresa
 7. fakturační adresa
 8. číslo účtu
 9. IP adresa,
 10. další údaje získané na základě souhlasu subjektu údajů.

K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

Správce bude shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely: Zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce, Plnění smluvních podmínek mezi objednatelem, či zadavatelem a správcem údajů, Plnění povinností z pracovněprávního vztahu.

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění stanoveného účelu, nevyplívá-li z právních předpisů povinnost zpracovávat osobní údaje po jinou stanovenou dobu. Osobní údaje získané na základě souhlasu jsou zpracovávány pouze po dobu krytou poskytnutým souhlasem. Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby:
 1. podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
 2. zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 3. zajišťující marketingové služby.
 4. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovány: strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů; v písemné podobě;

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů. Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR). Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ). Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat vyplněním formuláře na internetových stránkách na adrese wedoweb.cz nebo odesláním e-mailu na adresu info@wedoweb.cz. Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR. Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely. Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat: strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů; v písemné podobě; Bližší informace o právech subjektů údajů jsou k dispozici na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Informace o souborech cookies

Webové stránky využívají službu Google Analytics poskytovanou společností Google Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookies, což jsou textové soubory ukládané do Vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání Webových stránek uživateli. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve Vašem prohlížeči. Používáním Webových stránek souhlasíte se zpracováním údajů společností Google. Bližší informace o tom, jak společnost Google využívá soubory cookies, jsou k dispozici na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs . Webové stránky dále používají cookies „první strany“, což jsou cookies, které vytváří Webové stránky a pouze Webové stránky mohou tento typ cookies přečíst (rozpoznat). Webové stránky dále používají nezbytné cookies, umožňující navigaci, využívání a správné fungování Webových stránek. Webové stránky dále používají funkční cookies, které si pamatují volbu uživatele za účelem zlepšení pohodlí při používání Webových stránek, například naposledy použitou jazykovou verzi Webových stránek. Cookies používáme výhradně k výšeuvedeným účelům. Další informace o cookies jsou k dispozici na https://www.allaboutcookies.org nebo https://aboutcookies.org . Podrobné informace o správě, zakázání a odstraňování souborů cookies u nejčastějších internetových prohlížečů naleznete v případě Internet Explorer na https://support.microsoft.com/cs-cz/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer, v případě Firefox na https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectlocale=en-US&redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored a v případě Chrome na https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs&co=GENIE.Platform=Desktop Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, e-mailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok. Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší. Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny. Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDRP. Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů. Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné k 5. březnu 2018 a jsou pravidelně aktualizovány.

Kdo jsme

Naše webová adresa je: http://domo-okna.cz.

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu. Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší e-mailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

S kým sdílíme vaše údaje

Pokud požadujete obnovení hesla, vaše adresa IP bude uvedena v e-mailu pro obnovení hesla.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování. Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.
Save settings