Výhodná montáž plastových oken

Výhodná montáž plastových oken

Jak získat sníženou sazbu 15% DPH na celou objednávku oken a dveří

Na celou objednávku můžete snadno získat 15% DPH. Zákon nám dovolí tuto sazbu použít pokud montáž a okna se dveřmi jsou součástí jedné objednávky. Současně je nutné, aby objekt ve kterém se montáž provádí splňoval tyto podmínky:

 • Jedná se o rodinný dům se součtem všech pater do 350m2
 • Stavba bytového domu do 120m2 podlahové plochy
 • Obytný prostor pro sociální bydlení
 • Dětské domovy, školky, apod. Blíže §48

Nezávazná poptávka ceny montáže s okny

  Chtěl/a bych dodat:
  Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

  Cena montáže oken

  NázevCena bez DPHJednotka
  Parotěsné pásky včetně montáže (cena za interiér i exteriér)140 KčBM
  Montáž okna s materiálem “na pěnu”180 KčBM
  Montáž vchodových dveří2 500 KčKs
  Usazení parapetu60 KčBM
  Zednické zapravení – používáme alu rohy a doporučené okenní profily, aby spoje nepraskali. Navíc zaručují lepší zvukově i tepelně izolační vlastnosti.230 – 290 KčBM
  Demontáž okna400 KčKs
  Likvidace okna150 KčKs
  Demontáž vč. Likvidace550 KčKs
  Doprava7 KčKm

  Ceny jsou přibližné a mohou se změnit na základě dodatečných specifikacích stavby.

  § 48 - Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení Bližší specifikace

  (1) První snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě, pokud se jedná o stavbu pro bydlení nebo stavbu pro sociální bydlení.

  (2) Stavbou pro bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí
  a) stavba bytového domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,

  b) stavba rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,

  c) stavba, která
  1. slouží k využití stavby bytového domu nebo stavby rodinného domu a

  2. je zřízena na pozemku, který tvoří funkční celek s touto stavbou bytového domu nebo rodinného domu,

  d) obytný prostor,

  e) místnost užívaná spolu s obytným prostorem podle písmene d), která se nachází ve stejné stavbě pevně spojené se zemí.

  (3) Pozemkem, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí pozemek, který slouží k provozu stavby pevně spojené se zemí nebo plní její funkce nebo který je využíván spolu s takovou stavbou. Touto stavbou není inženýrská síť ve vlastnictví jiné osoby než vlastníka pozemku.

  (4) Obytným prostorem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením odpovídá požadavkům na trvalé bydlení.

  (5) Stavbami pro sociální bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí
  a) stavba bytového domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, v němž není obytný prostor s podlahovou plochou přesahující 120 m,

  b) stavba rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, jehož podlahová plocha nepřesahuje 350 m,

  c) obytný prostor pro sociální bydlení,

  d) ubytovací zařízení pro ubytování příslušníků bezpečnostních sborů podle zákona upravujícího služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů nebo pro ubytování státních zaměstnanců,

  e) zařízení sociálních služeb poskytující pobytové služby podle zákona o sociálních službách,

  f) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, jakož i střediska výchovné péče, podle zákona upravujícího výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovnou péči ve školských zařízeních,

  g) internáty škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením podle právních předpisů upravujících školská výchovná a ubytovací zařízení a školská účelová zařízení,

  h) dětské domovy pro děti do 3 let věku,

  i) zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zařízení pro výkon pěstounské péče poskytující péči podle zákona upravujícího sociálně-právní ochranu dětí,

  j) speciální lůžková zařízení hospicového typu,

  k) domovy péče o válečné veterány,

  l) jiná stavba, která
  1. slouží k využití staveb uvedených v písmenech a), b) a d) až k) a

  2. je zřízena na pozemku, který tvoří s těmito stavbami funkční celek.

  (6) Obytným prostorem pro sociální bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí
  a) obytný prostor, jehož podlahová plocha nepřesahuje 120 m,

  b) místnost užívaná spolu s obytným prostorem podle písmene a), která se nachází ve stejné stavbě pevně spojené se zemí.