Jak namontovat okno

Jak namontovat okno

Montáž oken DOMO OKNA

Pokud nevíte jak namontovat okno zakoupené na našem eshopu, tak nás kontaktujte telefonicky na 604 545 179 a rádi Vám poradíme s montáží. Věříme, že se Vám okno díky tomuto návodu povede nainstalovat svépomocí.

Jestli okno teprve vybíráte, tak se podívejte, jak správně zaměřit okno.

Potřebné nástroje pro montáž okna svépomocí:

 • Aku šroubovák s vrtákem číslo 7 do železa.
 • Dlouhý vrták pro předvrtání zdi.
 • Vodováhu.
 • Plochý šroubovák pro vyndání okenního čepu.
 • Montážní pěnu nízko expanzní.
 • Turbošrouby 7,5×112 mm případně delší.
 • Klínky.
 • Plastové podložky pod okno (není povinné – záleží na nerovnosti podkladu). V případě delšího ostění je doporučeno podložit okno aby mohl vzniknout spád parapetu.

Montáž okna na montážní kotvy

Jedná se o alternativu montáže přes rám. Montáž je rychlejší. Takto lze montovat i fixní okna, kde nelze vrtat přes rám. Montáž doporučujeme do starších zdí. Pokud totiž turbošroub nedrží dostatečně můžete posunout kotvu o kousek vedle a vyvrtat novou díru bez porušení estetiky rámu.

Potřebný čas na jedno okno: 1 hodina.

Montáž plastového okna

 1. Začištění stavebního otvoru

  Po případné demontáží starých oken je třeba začistit stavební otvor, aby byl v rovině. Většinou postačí očistit košťátkem a vodováhou zkotrolujte. Případné výstupky odsekněte.

  stavební otvor před montáží okna

 2. Vyndání okna z rámu

  Před samotnou montáží okna je třeba vyndat okno (celé křídlo). Nejdříve dejte kliku do pozice otevřeno. Sundejte plastové krytky pantů. Zespodu horního pantu vytáhněte šroubovákem kovové čepy. Celé křídlo teď trochu vyklopte k sobě a vytáhněte nahoru. Případně aplikujte stejný postup i v druhém křídle pokud máte dvoukřídlé okno.vysazení křídla okna

 3. Předvrtání rámu

  Po 50-70 cm si vyvrtejte otvory vrtákem číslo 7 do železa. Nelekněte se. Okno má silnou kovovou vložku, která je potřeba provrtat. Vrtejte uprostřed hloubky okenního rámu tj. cca 3,5cm od kraje. Nikdy nevrtejte 15 cm od vnitřního rohu okenního rámu.
  Předvrtání otvorů do rámu okna

 4. Okenní rám usaďte do stavebního otvoru

  Do předem připraveného a penetrovaného stavebního otvoru vložte okenní rám a zafixujte ho klínky z obou stran, aby okno nevypadlo. Spodní připojovací spáru okna s otvorem podložte plastovými podložkami, aby okno sedělo na pevném podkladu. Tyto podložky (pokud jsou potřeba k vyrovnání roviny) po instalaci nevyndávejte.

 5. Okno vyrovnejte do roviny

  Přiložte vodováhu a vyrovnejte každý směr rámu okna. Vodorovně i svisle. Okno stále držte klínky, aby se nepohlo.

 6. Předvrtejte otvory do zdi

  Předvrtejte si otvory do zdi v místech kde jste si již předvrtali okno. Turbošrouby pak snadněji do zdi zašroubujete. Proto doporučujeme turbošrouby 7,5×92. Delší mohou někdy být obtížněji šroubovány. Vše ovšem záleží na konkrétním stavebním otvoru.

 7. Ukotvěte okno

  Když máte okno v rovině a klínky uchycené, tak turbošrouby uchyťte okno ke stavebnímu otvoru. Pozor neutahujte turbošrouby moc, aby jste okno nezdeformovali. Na šrouby potom zacvakněte plastové krytky.

 8. Zaplnění připojovací spáry – stavebního otvoru

  Vraťte zpět okno (křídlo okna) do okenního rámu a můžete vytáhnout klínky. Prostor mezi zdí a okenním rámem vyplníte nízko expanzní montážní pěnou. Je třeba vyplnit po celé hloubce okenního rámu a po celé šířce i výšce připojovací spáry. Snažte se, aby se pěna co nejméně přesahovala šířku rámu a nemuseli jste ji tak ořezávat.

 9. Příprava na zednické začištění

  Pěnu, která přesahuje okenní rám je nutné oříznout vylamovacím nožem. Vyzkoušejte funkčnost okna a pokud je vše v pořádku okno není třeba seřídit. Zednické zapravení je třeba udělat co nejdříve po vytvrdnutí pěny. Pěna není UV stabilní a může se smrsknout. Prozatím ponechte na oknu folii (nikdy ne déle než 3 měsíce) a pokračujte zednickým zapravením.

Když si netroufnete namontovat okno, tak rádi pomůžeme.

Společnost DOMO OKNA s.r.o. provádí i odbornou montáž oken a dveří včetně zednického zapravení a zhotovení fasády. Kontaktujte nás zde a získejte zvýhodněnou sazbu DPH na montáž oken.

Seřizovací body na okně

Po montáži a cca půl roku po instalaci se provádí štelování – seřízení oken. Pokud nic nikde nedrhne není třeba štelování provádět. Štelování je nutné jen při těžkém chodu kliky, či drhnutí křídla o rám.

Seřízení plastového okna kování Roto NT či Maco

Zednické zapravení okna

Níže je video jak ideálně provést zednické zapravení svépomocí. Video je z pohledu exteriéru. Z pohledu interiéru doporučujeme stejným způsobem osadit apu lištu s perlinkou do stavebního lepidla CT1 a následně po vyschnutí s finální vrstvou štuku (Keraštuk, či HASIT). Hlubší spáru je vhodné nejdříve zahodit maltou a nechat ji vyzrát.

Případně si usnadněte práci jednou vrstvou vhodnou sádrovou stěrkou.

DomoOkna

Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. View more
Nastavení cookies
Přijmout
Zásady ochrany osobních údajů
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Obecné informace

Správce osobních údajů Správcem osobních údajů je: Domo okna s.r.o. IČ: 06061591, se sídlem Ke Krči 28, Praha 4, 147 00. Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce. „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. 5. 2018, souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

Jaké údaje budou zpracovány

 1. Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
 2. bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo,
 3. datum narození,
 4. e-mailová adresa,
 5. telefonní číslo,
 6. doručovací adresa
 7. fakturační adresa
 8. číslo účtu
 9. IP adresa,
 10. další údaje získané na základě souhlasu subjektu údajů.

K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

Správce bude shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely: Zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce, Plnění smluvních podmínek mezi objednatelem, či zadavatelem a správcem údajů, Plnění povinností z pracovněprávního vztahu.

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění stanoveného účelu, nevyplívá-li z právních předpisů povinnost zpracovávat osobní údaje po jinou stanovenou dobu. Osobní údaje získané na základě souhlasu jsou zpracovávány pouze po dobu krytou poskytnutým souhlasem. Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby:
 1. podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
 2. zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 3. zajišťující marketingové služby.
 4. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovány: strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů; v písemné podobě;

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů. Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR). Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ). Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat vyplněním formuláře na internetových stránkách na adrese wedoweb.cz nebo odesláním e-mailu na adresu info@wedoweb.cz. Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR. Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely. Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat: strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů; v písemné podobě; Bližší informace o právech subjektů údajů jsou k dispozici na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Informace o souborech cookies

Webové stránky využívají službu Google Analytics poskytovanou společností Google Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookies, což jsou textové soubory ukládané do Vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání Webových stránek uživateli. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve Vašem prohlížeči. Používáním Webových stránek souhlasíte se zpracováním údajů společností Google. Bližší informace o tom, jak společnost Google využívá soubory cookies, jsou k dispozici na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs . Webové stránky dále používají cookies „první strany“, což jsou cookies, které vytváří Webové stránky a pouze Webové stránky mohou tento typ cookies přečíst (rozpoznat). Webové stránky dále používají nezbytné cookies, umožňující navigaci, využívání a správné fungování Webových stránek. Webové stránky dále používají funkční cookies, které si pamatují volbu uživatele za účelem zlepšení pohodlí při používání Webových stránek, například naposledy použitou jazykovou verzi Webových stránek. Cookies používáme výhradně k výšeuvedeným účelům. Další informace o cookies jsou k dispozici na https://www.allaboutcookies.org nebo https://aboutcookies.org . Podrobné informace o správě, zakázání a odstraňování souborů cookies u nejčastějších internetových prohlížečů naleznete v případě Internet Explorer na https://support.microsoft.com/cs-cz/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer, v případě Firefox na https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectlocale=en-US&redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored a v případě Chrome na https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs&co=GENIE.Platform=Desktop Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, e-mailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok. Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší. Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny. Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDRP. Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů. Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné k 5. březnu 2018 a jsou pravidelně aktualizovány.

Kdo jsme

Naše webová adresa je: http://domo-okna.cz.

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu. Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší e-mailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

S kým sdílíme vaše údaje

Pokud požadujete obnovení hesla, vaše adresa IP bude uvedena v e-mailu pro obnovení hesla.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování. Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.
Save settings